DISKUZE
ZDE MŮŽETE PSÁT,ZDA BYSTE MĚLI ZÁJEM O TURNAJ JEN PRO KLADNO A OKOLí. STARŠÍ PŘÍSPĚVKY NEJDOU MAZAT,TAK SE ASPOŇ MŮŽETE KOUKNOUT,JAK JSME NA TOM BYLI DŘÍVE...

Name:
Your message:

<- Back  1 ...  4  5  6  7  8  9  10  11 Continue -> 
Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 5:57pm (UTC)
Message:Ještì bych moh udìlat V.I.P. diskuzi-jen pro pøihlášené manažery...

Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 5:29pm (UTC)
Message:Ještì bych moh udìlat V.I.P. diskuzi-jen pro pøihlášené manažery...

Name:ceska republika
Time:10/02/2008 at 3:15pm (UTC)
Message:Mì se ta èervená taky líbí

Name:TULEN90
Time:10/02/2008 at 2:04pm (UTC)
Message:Ta zelená na diskuzi byla lepší

Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 1:30pm (UTC)
Message:Chtìl jsem to napsat všem do pošty,bohužel už nemùžu dnes psát..Pokud se nìkomu chce,napište to všem co se dostali do play-off.staèí to zkopírovat a poslat.

Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 1:29pm (UTC)
Message:Na stránkách jsem zavedl heslo.To znamená,že každému úèastníkovi napíši heslo a když se bude chtít kouknout do statistik,tabulek a výsledkù,bude se muset pøihlásit.
Pøihlášovací jméno:
Stejné jako máš na hockeyarenì
Heslo(nikomu ho nepiš!):
hockeyarena

Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 12:38pm (UTC)
Message:Mrknìte na základní èást CZ b,takhle to bude vypadal..Zatím Základní èásti mìnit nebudu.Play-off ještì jo.

Name:Straci19
Time:10/02/2008 at 12:32pm (UTC)
Message:Mrknìte na základní èást CZ b,takhle to bude vypadal..Zatím Základní èásti mìnit nebudu.Play-off ještì jo.

Name:-
Time:10/02/2008 at 12:22pm (UTC)
Message:TULEN90:
Já na tom teï dìlám..Dej mi pùl hodiny...A udìlám,že se každý manažer bude muset pøihlásit,aby vidìl statistiky atd.

Name:TULEN90
Time:10/02/2008 at 12:12pm (UTC)
Message:Barvy super,ale udìlej nìco s tím støedem aby se to nemuselo posouvat do stran by sem vidìl všechno-to je hrozný

DOPLŇKY
 
The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!
Advertisement
 
Hodiny
 
INFO
 
V HOCKEYARENĚ PROBÍHÁ:
26. SEZÓNA

V TURNAJI PROBÍHÁ:
Přihlašování
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=